Cornelius Colliander
Krukmakeri

Aktuellt

Aktuella nyheter publiceras här på svenska

Åbolands Keramikers Gilles ugnsprojekt 2012 - 2016

Ett drygt dussin keramiker i Åboland har organiserat sig till en förening för att bättre kunna tilvarata våra intressen och organisera gemensamma evenemang. Ett av våra långsiktiga mål var att bygga oss en vedeldad ugn. Jag var den enda av oss som hade tidigare erfarenhet av vedeldad keramik och blev ombedd att leda projektet.

Åbo Stad önskade utveckla området i Korois, invid Aura Å  till ett kulturellt allaktivitetsområde för befolkningen. Området ligger på gångavstånd från centrum och hyser en gammal bondgård där man har ett centrum för permakultur. Efter att ha blivit erbjudna en del av området och beviljade understöd från staden och Svenska Kulturfonden beslöt vi att bygga  ett tak över vår tilltänkta ugn av stående stockar, en ram och prefabricerade takstolar.                                       .

Vi blev också erbjudna att köpa en färdig ugn med gjutet valv som låg i en annan del av landet inte alltför långt från Åbo. Efter att ha inspekterat ugnen beslöt vi att köpa den och flytta den till Åbo. För att montera ner ugnen måste den lyftas upp så att man fick bort fundamentteglen. Sedan måste ugnen hissas ner igen och dras ut från under sitt tak så att den kunde lyftas upp på en lastbil. Väl framme skule processen göras om i omvänd ordning: fundamentet skulle byggas upp, valvet lyftas på plats och taket byggas färdigt.

 

 

Valvet vägde ca 2 ton och trots att vi hade roligt och att flytten lyckades skulle jag inte rekommendera någon att ta itu med något liknande.

Skorstenen murade vi utanför taket och då det blev ett avstånd mellan ugnen och pipan beslöt vi att mura dit en sk "sekret chamber" en liten ugn som skulle bidra till att jämna ut temperaturen i huvudkammaren och dessutom ge oss  extra utrymme för keramik samt möjlighet att experimentera med salt- poch sodaglasyrer.

 

 

Vi har haft ett gott samarbete med traktens keramikindustrier och fått till skänks eldfasta hyllor och en del isolerande tegel. Den enda motgången vi stötte på var ett krångligt bygglov som dessutom skulle övervakas av en byggmästare som inte visste något om keramikugnar men desto mer om arvoden.

Ugnen är en modifierad Olsen-kiln där sättningen är av avgörande betydelse för drag och värmefördelning. Detta gör den något kinkig och det har tagit ett antal bränningar innan vi lärde oss hur den fungerar.

_____________________________________________________________________________________________

 

INTERNATIONAL WOODFIRE CONFERENCE GAVRILO YAM, AUGUSTI 2016. Artikel i The Log Book nr 68

 

 

                                 

                                 

                                 

 

____________________________________________________________________________________________

 

April-Mai 2018  Projekt i Gavrilo Yam, Ryssland: byggande av en vedeldad keramikugn och experiment med lokala material för glasyrframställning. Ledare av projektet: Claude Aussage, deltagare: lärare och studerande från Stiegliz-Akademin, St. Petersburg.

Målet var att bygga en mindre keramikugn till keramikcentret i Gavrilo Yam. Ugnen är ämnad att ge de lokala keramikerna och besökande konstnärer möjlighet att lära sig vedeldad bränning och genomföra test.

 

Gavrilo Yam ligger nordost om Moskva och är geologiskt intressant för en keramiker. I grustaget vi besökte hittade vi kaolin, granit  och andra oklassificerade stenar. I trakten finns också högbrännande leror och keramikindustrin Sadi Auriki ställer annat material till förfogande. På plats finns också ett lager med råvaror för glasyrframställning.